Veelgestelde vragen

  1. Hoe kom ik in aanmerking voor de Wsnp?
  2. Moet ik een akte van cessie ondertekenen?
  3. Wat gebeurt er als ik niet in aanmerking kom voor de Wsnp?
  4. Wat is budgetbegeleiding?
  5. Wat is budgetbeheer?
  6. Wat is een faillissement?
  7. Wat is een minnelijk traject?
  8. Wat is surseance van betaling?
  9. Wat is Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)?

Question: Hoe kom ik in aanmerking voor de Wsnp?

Answer:

U kunt in aanmerking komen voor dit traject als het minnelijke traject mislukt is, d.w.z. dat één of meerdere schuldeisers niet akkoord zijn gegaan met het schuldsanerings-voorstel. Bij de rechtbank moet dan een schriftelijk verzoek worden ingediend. Sinds 1 januari 2008 bestaat evenwel de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken een dwangakkoord op te leggen aan één of meer schuldeisers, waardoor een minnelijk akkoord toch tot stand kan komen, ondanks dat een schuldeiser niet wenst mee te werken.
Lees verder

Question: Moet ik een akte van cessie ondertekenen?

Answer:

Een akte van cessie is een soort beslag op uw loon en/of uitkering. Met enige regelmaat proberen financieringsmaatschappijen u te dwingen een akte van cessie te ondertekenen. Doe dit nooit! U brengt u en uw werkgever (nog erger ook nieuwe werkgevers) in grote problemen. Na ondertekening wordt uw werkgever gedwongen het beslag over te maken na deze financieringsmaatschappij. U kunt het beslag niet zo maar opheffen! Regelmatig maken wij mee dat een werkgever mede door deze cessie tot ontslag overgaat. Niemand kan u dwingen deze akte te ondertekenen.
Lees verder

Question: Wat gebeurt er als ik niet in aanmerking kom voor de Wsnp?

Answer:

Dan kunt u failliet verklaard worden.

Question: Wat is budgetbegeleiding?

Answer:

Het goed leren omgaan met uw inkomsten en uitgaven in samenwerking met een budgetbegeleider of budgetcoach. U behoudt de volledige zeggenschap over uw financiële huishouding.

Question: Wat is budgetbeheer?

Answer:

Uw inkomen wordt gestort op een rekening van de budgetbeheerder. Hiermee worden door de budgetbeheerder alle rekeningen betaald. U krijgt huishoudgeld (leefgeld, weekgeld) om uw dagelijkse boodschappen te doen: eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Question: Wat is een faillissement?

Answer:

Degene die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, kan failliet worden verklaard. Alle natuurlijke en rechtspersonen kunnen in staat van faillissement terecht komen.
Lees verder

Question: Wat is een minnelijk traject?

Answer:

Dit is een vrijwillige schuldsanering of buitengerechtelijke schuldregeling waarin u eventueel wordt bijgestaan door een schuldbemiddelaar en met uw schuldeisers probeert tot een regeling van uw schulden te komen.

Question: Wat is surseance van betaling?

Answer:

Surseance van betaling – uitstel van betalingsverplichtingen – is bedoeld voor ondernemers die kampen met tijdelijke financiële problemen. Bij de rechtbank in uw woonplaats kunt u een verzoekschrift indienen om uitstel van betaling aan te vragen c.q. in de toestand van surseance terecht te komen.

Question: Wat is Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)?

Answer:

Dit is een traject vergelijkbaar met het faillissement. Het verschil is dat u na ongeveer drie jaar schuldenvrij bent. Aan toelating tot de Wsnp zijn strenge voorwaarden verbonden.
Lees verder

HOOFDKANTOOR

Coöperatieve Vereniging SVF Nederland u.a.
Postbus 48
3956 ZR LEERSUM
085-8769813
hoofdkantoor@svf.nl
 

Lid van de NVVK

Lid van de NVVK